Užitečné tipy

Evropská komise přijede jednat se Slovenskem. Máme vysoké deficity, jsme v klubu vybraných zemí.

55views

Evropská komise (EK) v úterý ve zprávě pro média uvedla, že minulé pondělí sdělila Radě EU (členským státům), že zahájení postupu při nadměrném schodku je u sedmi vybraných členských států oprávněné. Týká se to i Slovenska, informuje TASR.

Komise připomněla, že zprávu vypracovala v rámci balíčku k jarnímu evropskému semestru v červnu 2024 a na základě Smlouvy o fungování EU (SFEU). Zpráva konstatovala, že zahájení postupu při nadměrném schodku je oprávněné u sedmi vybraných členských států – Belgie, Francie, Maďarska, Itálie, Malty, Polska, Slovenska a Belgie.

Dalším krokem je, aby Rada EU rozhodla o existenci nadměrného schodku v těchto členských státech a na návrh Evropské komise přijala doporučení k postupu korekce a navrhla termín ukončení nadměrného schodku v rámci podzimního balíčku evropského semestru.

Zpráva týkající se Slovenska uvádí, že podle údajů potvrzených Eurostatem (22. dubna) dosáhne schodek veřejných financí na Slovensku v roce 2023 4,9 % HDP a dluh veřejných financí bude činit 56 % HDP.

Dalším krokem je, aby Rada EU rozhodla o existenci nadměrných schodků v těchto členských státech a na návrh Evropské komise v rámci podzimního balíčku evropského semestru přijala své doporučení ohledně postupu korekce a navrhla termín ukončení nadměrných schodků.

Zpráva EK dochází k závěru, že loňské překročení deficitu nad referenční hodnotu 3 % HDP není „výjimečné“, neboť není důsledkem ani mimořádné události, ani vážného hospodářského poklesu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu.

Komise připomněla, že tuto zprávu vypracovala v rámci balíčku k jarnímu evropskému semestru v červnu 2024 a na základě Smlouvy o fungování EU (SFEU). Zpráva konstatovala, že zahájení postupu při nadměrném schodku je odůvodněné u sedmi vybraných členských států – Belgie, Francie, Maďarska, Itálie, Malty, Polska, Slovenska a Belgie.

Více informací Fico způsobil rozruch na dožínkách u Trnavy. Co řekl přítomným?

Dalším krokem je, aby Rada EU rozhodla o existenci nadměrného schodku v těchto členských státech a na návrh Evropské komise v rámci podzimního balíčku evropského semestru přijala své doporučení ohledně postupu korekce a navrhla lhůtu pro ukončení situace nadměrného schodku.

Zpráva týkající se Slovenska uvádí, že podle údajů potvrzených Eurostatem (22. dubna) dosáhne schodek veřejných financí na Slovensku v roce 2023 4,9 % HDP a dluh veřejných financí bude činit 56 % HDP.

Zpráva EK dochází k závěru, že loňské překročení deficitu nad referenční hodnotu 3 % HDP není „výjimečné“, neboť není důsledkem mimořádné události ani výrazného hospodářského poklesu ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu.

Reálný HDP Slovenska vzrostl v roce 2023 o 1,6 % po růstu o 1,9 % v roce 2022. Překročení referenční hodnoty podle Smlouvy o fungování EU není dočasné ani na základě prognózy EK z jara 2024, která předpokládá, že schodek veřejných financí zůstane v letech 2024 a 2025 nad 3 % HDP.

Stručně řečeno, schodek v roce 2023 byl nad referenční hodnotou 3 % HDP stanovenou ve Smlouvě a nepřiblížil se jí. Překročení není považováno za výjimečné ve smyslu Smlouvy a Paktu o stabilitě a růstu ani za dočasné, což znamená, že kritérium schodku není splněno.

Podle programu stability na rok 2024 se předpokládá, že schodek veřejných financí Slovenska dosáhne v roce 2024 výše 5,9 % HDP. To potvrzuje i prognóza Komise z jara 2024, která rovněž uvádí schodek ve výši 5,9 % HDP, což je nad referenční hodnotou 3 % HDP.

Zvýšení schodku oproti roku 2023 odráží pokračování stávajících opatření na podporu cen energií a nová opatření zvyšující výdaje, jako je trvalé zvýšení 13. důchodu, zvýšení výdajů na zdravotnictví, vytvoření nového ministerstva cestovního ruchu a sportu, novela školského zákona zavádějící právní nárok na přijetí do mateřské školy pro děti starší tří let a zlepšení práv dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Leave a Response

Michal P
Michal je váš spolehlivý průvodce ve světě životních tipů. S jeho bohatými znalostmi a zkušenostmi v oblasti vaření, zahradničení a mnoha dalších, vám Michal přináší inspiraci, rady a triky pro každodenní život. Jeho vášeň pro kreativitu a péči o prostředí se odráží v jeho přístupu, který vás podnítí k lepšímu a naplňujícímu životu. Připojte se k Michalu na webu Žiju TU a objevte nové způsoby, jak využít svůj potenciál a tvořit šťastnější a zdravější prostředí kolem sebe.