Užitečné tipy

Parlament schvaluje nové výdajové limity. Kolik miliard bude moci stát letos utratit?

119views

Sladit národní legislativu s novými evropskými fiskálními pravidly, zejména navázat limit veřejných výdajů na ukazatel čistých výdajů, je cílem návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech veřejné správy. Právní normu z dílny Ministerstva financí (MF) SR ve čtvrtek definitivně schválili poslanci Národní rady (NR). Projednávána byla ve zkráceném legislativním řízení.

Ministerstvo financí také přímo v novele navrhlo limit veřejných výdajů pro letošní rok. To má zajistit splnění milníku Plánu obnovy a zvýšení odolnosti, protože limit veřejných výdajů na letošní rok ještě nebyl schválen. Ten bude činit 57,717 miliardy eur. Kč, což vyplývá ze schváleného pozměňovacího návrhu Finančního a rozpočtového výboru Národního shromáždění.

Podle nových pravidel bude konsolidace veřejných financí založena na splnění referenčních prahových hodnot veřejného dluhu ve výši 60 % hrubého domácího produktu (HDP) a deficitu veřejných financí ve výši 3 % HDP. Trajektorie čistých výdajů bude stanovena Evropskou komisí (EK) ve střednědobém horizontu nejméně čtyř let. Čisté výdaje jsou definovány jako vládní výdaje bez úrokových výdajů, diskrečních příjmových opatření, výdajů na programy EU plně hrazených z příjmů z fondů EU, národních výdajů na spolufinancování těchto programů, cyklických prvků nezaměstnanosti a také výdajů na dávky a jednorázová a jiná dočasná opatření.

„Ukazatel čistých výdajů se stane operativním nástrojem nových pravidel pro zajištění podpory zdravých a udržitelných veřejných financí, jakož i podpory udržitelného růstu podporujícího začlenění,“ zdůraznilo MF v důvodové zprávě. Celkový limit bude možné překročit pouze za stanovených podmínek, pokud dojde k aktivaci obecné nebo národní únikové doložky.

Podle nových pravidel bude konsolidace veřejných financí založena na splnění referenčních limitů veřejného dluhu ve výši 60 % hrubého domácího produktu (HDP) a schodku veřejných financí ve výši 3 % HDP. Trajektorii čistých výdajů bude stanovovat Evropská komise (EK) ve střednědobém horizontu nejméně čtyř let. Čisté výdaje jsou definovány jako vládní výdaje bez úrokových výdajů, diskrečních příjmových opatření, výdajů na programy EU plně hrazených z příjmů z fondů EU, národních výdajů na spolufinancování těchto programů, cyklických prvků nezaměstnanosti a také výdajů na dávky a jednorázová a jiná dočasná opatření.

V souladu s novými fiskálními pravidly bude povinností ministerstva financí vypracovat národní střednědobý fiskální a strukturální plán, který bude obsahovat trajektorii čistých výdajů a soubor reforem a investic. Tento plán bude schvalovat vláda, která jej následně předloží Národní radě (NR) SR. Rozpočet veřejné správy bude plněn a sestavován v souladu s tímto plánem, vysvětlil předkladatel.

Ministerstvo financí také přímo v novele navrhlo limit veřejných výdajů pro letošní rok. To má zajistit splnění milníku Plánu obnovy a zvýšení odolnosti, protože limit veřejných výdajů na letošní rok ještě nebyl schválen. Ten bude činit 57,717 miliardy eur. Kč, což vyplývá ze schváleného pozměňovacího návrhu Finančního a rozpočtového výboru Národního shromáždění.

Podle nových pravidel bude konsolidace veřejných financí založena na splnění referenčních prahových hodnot veřejného dluhu ve výši 60 % hrubého domácího produktu (HDP) a deficitu veřejných financí ve výši 3 % HDP. Trajektorie čistých výdajů bude stanovena Evropskou komisí (EK) ve střednědobém horizontu nejméně čtyř let. Čisté výdaje jsou definovány jako vládní výdaje bez úrokových výdajů, diskrečních příjmových opatření, výdajů na programy EU plně hrazených z příjmů z fondů EU, národních výdajů na spolufinancování těchto programů, cyklických prvků nezaměstnanosti a také výdajů na dávky a jednorázová a jiná dočasná opatření.

Více informací Fico chce peníze z druhého pilíře a bankovních účtů lidí použít na stavbu silnic. Jaké má možnosti?

„Ukazatel čistých výdajů se stane operativním nástrojem nových pravidel pro zajištění podpory zdravých a udržitelných veřejných financí, jakož i podpory udržitelného růstu podporujícího začlenění,“ zdůraznilo MF v důvodové zprávě. Celkový limit bude možné překročit pouze za stanovených podmínek, pokud dojde k aktivaci obecné nebo národní únikové doložky.

Podle nových fiskálních pravidel bude ministerstvo financí zodpovědné za vypracování národního střednědobého fiskálního a strukturálního plánu, který bude obsahovat trajektorii čistých výdajů a soubor reforem a investic. Tento plán bude schvalovat vláda, která jej následně předloží Národní radě (NR) SR. Rozpočet veřejné správy bude plněn a sestavován v souladu s tímto plánem, vysvětlil předkladatel.

Ministerstvo financí bude nyní vypracovávat výroční zprávu o pokroku, která bude hodnotit plnění národního střednědobého fiskálního a strukturálního plánu, včetně plnění limitu veřejných výdajů. Ministerstvo rovněž upraví působnost Rady pro fiskální odpovědnost (FRC) tak, aby připravovala a zveřejňovala hodnocení výroční zprávy o pokroku. Ta bude zahrnovat hodnocení souladu výsledku rozpočtového hospodaření s trajektorií vývoje čistých výdajů, jakož i plnění limitu veřejných výdajů a analýzu faktorů, které jsou příčinou odchylky od trajektorie čistých výdajů.

Více informací Vláda plánuje zvýšit daně a ušetřit čtyři miliardy eur. Skončí dotace na elektřinu a plyn

„Pro zajištění dodržení limitu veřejných výdajů se navrhuje změnit časový limit pro čerpání prostředků státního rozpočtu rozpočtovaných formou běžných výdajů a kapitálových výdajů. Na rozdíl od současné právní úpravy budou mít běžné i kapitálové výdaje státního rozpočtu stejnou dobu čerpání, a to do konce rozpočtového roku, na který byly rozpočtovány,“ vysvětlil navrhovatel.

Návrh reaguje i na zkušenosti a potřeby z aplikační praxe. Například se sníží počet rezerv státního rozpočtu, a to vládní rozpočtová rezerva, rezerva předsedy vlády, rezerva na řešení negativních dopadů vývoje rozpočtového hospodaření a rezerva na řešení krizových situací mimo válečný a válečný stav a na provádění povodňových prací.

Novela bude účinná od 1. srpna letošního roku tak, aby nová pravidla mohla být použita při přípravě příštího státního rozpočtu na léta 2025 až 2027. Výjimkou je stanovení výdajového limitu na rok 2024, které bude účinné ode dne vyhlášení.

Leave a Response

Michal P
Michal je váš spolehlivý průvodce ve světě životních tipů. S jeho bohatými znalostmi a zkušenostmi v oblasti vaření, zahradničení a mnoha dalších, vám Michal přináší inspiraci, rady a triky pro každodenní život. Jeho vášeň pro kreativitu a péči o prostředí se odráží v jeho přístupu, který vás podnítí k lepšímu a naplňujícímu životu. Připojte se k Michalu na webu Žiju TU a objevte nové způsoby, jak využít svůj potenciál a tvořit šťastnější a zdravější prostředí kolem sebe.