Užitečné tipy

Příspěvek na sociální služby by měl být zvýšen

120views

Výše finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb v některých typech zařízení sociálních služeb by se měla v roce 2025 zvýšit. Výše měsíčního příspěvku na osobu by se měla zvýšit o 13 až 55 EUR u pobytové péče a o 8 až 37 EUR u ambulantní péče v závislosti na stupni závislosti. Vyplývá to z návrhu nařízení slovenské vlády, který v pondělí předložilo Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny (MPSV) Hospodářské a sociální radě (HSR) Slovenské republiky.

Zařízení sociálních služeb, která pečují o osoby závislé na pomoci druhých nebo o starobní důchodce, mají nárok na finanční příspěvek. Ten se poskytuje také zařízením krizové intervence zřizovaným obcí, jako jsou noclehárny, azylové domy nebo zařízení nouzového bydlení, ale také noclehárnám, kde sociální služby poskytuje neveřejný poskytovatel.

Výše příspěvku na měsíc na jedno místo v zařízení sociálních služeb se vypočítává jako stanovený násobek měsíční minimální mzdy (750 EUR v roce 2024) podle stupně závislosti. V závislosti na stupni závislosti by se měla výše měsíčního příspěvku na osobu zvýšit u ambulantní péče o 8 až 37 eur, tj. o 125 až 550 eur. U ústavní péče se zvýšení pohybuje v rozmezí od 13 do 55 EUR, takže výše měsíčního příspěvku na osobu a místo by se měla pohybovat v rozmezí od 188 EUR do 825 EUR v závislosti na stupni závislosti.

Příspěvek na poskytování sociálních služeb v zařízeních krizové intervence a noclehárnách na měsíc a místo by měl pro rok 2024 činit 0,5násobek minimální mzdy.

Výše příspěvku na měsíc na jedno místo v zařízení sociálních služeb se vypočítá jako stanovený násobek měsíční minimální mzdy (750 EUR v roce 2024) podle stupně závislosti. V závislosti na stupni závislosti by se měla výše měsíčního příspěvku na osobu zvýšit u ambulantní péče o 8 až 37 eur, tj. o 125 až 550 eur. U ústavní péče se zvýšení pohybuje v rozmezí od 13 do 55 EUR, takže výše měsíčního příspěvku na osobu a místo by se měla pohybovat v rozmezí od 188 EUR do 825 EUR v závislosti na stupni závislosti.

„Meziroční zvýšení finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb v zařízeních podmíněných závislostí zajistí udržitelnost a dostupnost sociálních služeb v zařízeních podmíněných závislostí vzhledem k rostoucí oprávněné poptávce po sociálních službách dlouhodobé péče,“ uvedlo v návrhu ministerstvo práce.

Nárok na finanční příspěvek mají zařízení sociálních služeb, která pečují o osoby závislé na pomoci jiné osoby nebo starobní důchodce. Ten se poskytuje také zařízením krizové intervence zřizovaným obcí, jako jsou noclehárny, azylové domy nebo zařízení nouzového bydlení, a také noclehárnám, kde sociální služby poskytuje neveřejný poskytovatel.

Výše příspěvku na měsíc na jedno místo v zařízení sociálních služeb se vypočítává jako stanovený násobek měsíční minimální mzdy (750 EUR v roce 2024) podle stupně závislosti. V závislosti na stupni závislosti by se měla výše měsíčního příspěvku na osobu zvýšit u ambulantní péče o 8 až 37 eur, tj. o 125 až 550 eur. U ústavní péče se navýšení bude pohybovat v rozmezí 13 až 55 EUR, takže výše měsíčního příspěvku na osobu a místo by se měla pohybovat v rozmezí 188 až 825 EUR v závislosti na stupni závislosti.

Příspěvek na poskytování sociálních služeb v zařízeních krizové intervence a noclehárnách na měsíc a místo by měl pro rok 2024 činit 0,5násobek minimální mzdy.

Více informací Stát bude v červnu vyplácet rodičovské důchody. V jaké výši budou?

„Meziroční navýšení finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb v zařízeních závislých na pomoci jiné osoby zajistí udržitelnost a dostupnost sociálních služeb v zařízeních závislých na pomoci jiné osoby s ohledem na zvyšující se oprávněnou poptávku po sociálních službách dlouhodobé péče,“ uvedlo v návrhu MPSV.

Finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb v zařízeních krizové intervence zohledňuje meziroční vývoj provozních nákladů v těchto zařízeních, z nichž největší položku tvoří náklady na platy a odvody zaměstnanců.

Navrhovaná úprava má dopad na státní rozpočet. Ministerstvo práce vyčíslilo potřebu navýšení rozpočtových výdajů pro rok 2025 o téměř 25,9 mil. eur.

Leave a Response

Michal P
Michal je váš spolehlivý průvodce ve světě životních tipů. S jeho bohatými znalostmi a zkušenostmi v oblasti vaření, zahradničení a mnoha dalších, vám Michal přináší inspiraci, rady a triky pro každodenní život. Jeho vášeň pro kreativitu a péči o prostředí se odráží v jeho přístupu, který vás podnítí k lepšímu a naplňujícímu životu. Připojte se k Michalu na webu Žiju TU a objevte nové způsoby, jak využít svůj potenciál a tvořit šťastnější a zdravější prostředí kolem sebe.