Kterým směrem se mají otevírat dveře do koupelny? Tato otázka je upravena zákonem a zdá se, že je možná jen jedna možnost. Jinak bychom se mohli dostat do problémů.

Při zařizování domácnosti věnujeme pozornost mnoha aspektům. Důležitým prvkem jsou interiérové ​​dveře. Někteří se rozhodnou pro dřevěné nebo prosklené dveře, jiní pro rámovou verzi. Pozornost se vyplatí věnovat i směru otevírání, protože ty z koupelny se mohou otevírat jen do jedné strany.

Proč se dveře koupelny musí otevírat směrem ven? Důvod je velmi důležitý

Na Slovensku neexistuje žádné nařízení, které by výslovně přikazovalo, aby se dveře do koupelny otevíraly směrem ven. Existuje však několik předpisů a norem, které se týkají bezpečnosti a funkčnosti dveří v interiéru, az nich lze nepřímo odvodit, že otevírání dveří do koupelny směrem ven je z bezpečnostního hlediska preferováno.

Mezi relevantní předpisy a normy patří:

  • Zákon o ochraně před požáry: Tento zákon stanoví obecné požadavky na bezpečnost při požáru včetně požadavků na únikové cesty a dveře.
  • Vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské republiky o požární bezpečnosti staveb: Tato vyhláška konkretizuje požadavky na dveře v únikových cestách, například požadavky na jejich rozměry, odolnost proti ohni a kouřotěsnost.
  • Technická norma ČSN 73 3050:2011 Dveře a okna – Dveře interiérové ​​– Požadavky na funkčnost a užitné vlastnosti: Tato norma stanoví technické požadavky na interiérové ​​dveře, včetně požadavků na jejich otevírání a zavírání.

Předpisy nejsou jednoznačné, argumenty vítězí

I když tyto předpisy a normy výslovně nemluví o tom, že dveře do koupelny se musí otevírat směrem ven, z jejich požadavků lze odvodit, že otevírání dveří směrem ven je z bezpečnostního hlediska preferováno. Důvody jsou následující:

  • V případě požáru nebo jiné nouzové situace umožňuje otevírání dveří směrem ven rychlejší a jednodušší evakuaci z koupelny.
  • Otevírání dveří směrem ven snižuje riziko zranění v případě, že se někdo nachází v koupelně a dveře se náhle otevřou.
  • Otevírání dveří směrem ven umožňuje lepší ventilaci koupelny a snižuje riziko vzniku plísní.

Z těchto důvodů se doporučuje, aby se dveře do koupelny otevíraly směrem ven. V konečném důsledku je však toto rozhodnutí na majiteli bytu nebo domu.

Důležité:

  • Pokud se dveře do koupelny otevírají směrem dovnitř, je důležité, aby se daly snadno otevřít i zvenčí.
  • V koupelně by se mělo nacházet nouzové osvětlení, aby se v případě nouze dalo snadno orientovat.

Pokud někdo vstoupí do místnosti a necítí se dobře, je pro něj jednodušší otevřít dveře ven. Stačí, když zatáhne za kliku a zatlačí na ně. Pokud by se otevíraly opačným směrem, bylo by to mnohem obtížnější. Totéž platí iv život ohrožující situaci, například při požáru, když je rychlejší a jednodušší zatlačit dveře a uniknout, než je otevřít dovnitř. Na veřejných toaletách je směr otevírání motivován i problémem malého prostoru. V malých kabinách by nebyl prostor pro jejich jiné otevírání.

Kterým směrem se mají otevírat vchodové dveře? Je lepší zvolit vnitřní možnost

V předpisech nenajdete ustanovení, které by vám určovalo, jakým způsobem se mají vchodové dveře otevírat, ale nejbezpečnější je nainstalovat je tak, aby se otevíraly dovnitř. Proč? Inu, snáze se vylamují, pokud potřebujeme pomoc. Jsou také lepší ochranou před zloději, protože panty na vnitřní straně je obtížnější narušit.

Související články:

Před spaním zavřete dveře ložnice. Nejde o pohodlí, ale o bezpečnost

Zavíráte dveře po horké lázni? Doporučujeme vám změnit své zvyky. Důvod je překvapující